Thomas Leitner

Founder gettalong EDV-Dienstleistungen e.U.

Thomas Leitner is the founder of gettalong EDV-Dienstleistungen e.U., the company behind the PDF library HexaPDF.Headshot of Thomas Leitner

Thomas Leitner

Founder gettalong EDV-Dienstleistungen e.U. at gettalong EDV-Dienstleistungen e.U.

Headshot of Thomas Leitner

Thomas Leitner is the founder of gettalong EDV-Dienstleistungen e.U., the company behind the PDF library HexaPDF.